Zitka a Peťo | wedding

Panorama Club v Trenčíne s jeho nádherným výhľadom bol miestom svadobnej hostiny Zitky a Peťa a západ slnka na terase bol proste nezabudnuteľne svadobný.