Monika a Michal | wedding

Slnečný lúč cez lístie presvitá a v Tvojich očiach odraz vidím, chladný vánok čo papradím pohol, Tvoju tvár tiež nežne hladí.