Martina a Matúš | wedding

SVADBA Stará Ľubovňa. Láska, ktorá sa zrodila v škole medzi Martinou a Matúšom, prerástla do krásneho manželského zväzku, ktorý začína týmto neopakovateľným svadobným dňom.