Rôzne

Moje obľúbené fotografie, každá z nich má svoj vlastný príbeh. Fotografia je spôsob rozprávania, vyjadruje postoj k svetu, ako sa naň fotograf pozerá a čo chce vyjadriť zachytením daného momentu.